Gyllene Hinden

Gamla bilder berättar 3


EN GÅNG VÄSTRA SVERIGES CENTRUM FÖR REKREATION OCH FRILUFTSLIV
Lars-Börje Carlson - Anders Fors

I en serie av bilderböcker varav detta är del 3, vill vi genom historiska dokument ge en beskrivning av hur dagens Hindås har vuxit fram.
120 SEK