Gyllene Hinden

Gamla bilder berättar 2


FRÅN SKOGSBYGD TILL FRILUFTSCENTRUM
Lars-Börje Carlson - Anders Fors

I en serie av bilderböcker varav detta är del 2, vill vi genom historiska dokument ge en beskrivning av hur dagens Hindås har vuxit fram.

120 SEK