Gyllene Hinden

Gamla bilder berättar 4


TYRINGE HELPENSION I HINDÅS
ESTER BOMAN OCH REFORMPEDAGOGIKEN
Text: Kent Hägglund
Bildredigering: Anders Fors

I en serie av bilderböcker varav detta är del 4, vill vi genom historiska dokument ge en beskrivning av hur dagens Hindås har vuxit fram.
120 SEK